Interview Piet Coertjens

'Een 'melting pot' voor iedereen'

Vanuit Nieuwe Veste is Piet Coertjens aangesteld als projectleider voor de werkzaamheden aan de Culturele Markthal. 

Wat is precies jouw rol binnen het project Culturele Markthal?
Ik ben projectleider van de verbouwing van het gebouw aan de Molenstraat. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde budgetten en tijd naar tevredenheid afgerond wordt. Dat betekent dat ik veel in contact sta met o.a. de aannemer en andere betrokken partijen.

Wat is/was de grootste uitdaging binnen het project?
De grootste uitdaging is het binnen het beschikbare budget realiseren van alle wensen en eisen. Omdat de Culturele Markthal veel verschillende functies gaat vervullen is dit een mooie uitdaging.

Wanneer is voor jou het project geslaagd?
Het project is voor mij geslaagd als het binnen de gestelde tijd en budget afgerond is, waarbij het voldoet aan alle wensen en eisen die aan dit project gesteld worden. 

Wat denk jij dat de Culturele Markthal voor Breda gaat betekenen?
De Culturele Marktplaats moet het bruisend middelpunt worden voor veel culturele activiteiten, laagdrempelig en een ‘melting pot’ voor iedereen.

Op welke plek in de Culturele Markthal gaan we jou straks het meest terug vinden?
Ik ben erg geïnteresseerd in de historie van Breda; dus zal ik zeker het Bredaplein bezoeken.