Interview Myra Hekker

'Een bruisende omgeving waar ontmoeting en ontwikkeling centraal staat'

Myra Hekker, Senior Bibliotheekmedewerker Culturele Informatievoorziening, hoopt dat de Culturele Markthal een plek gaat zijn waar men komt om kennis en informatie op te doen. Hoe ziet de vernieuwde bibliotheek er straks uit?

Hoe zie jij de rol van de bibliotheek in de huidige maatschappij?
De maatschappij is aan het veranderen. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van mensen, er is sprake van digitalisering en snelle maatschappelijke en economische veranderingen. De bibliotheek staat voor de uitdaging om relevant te blijven in deze veranderende maatschappij. Ze gaat zich meer en meer richten op het ontwikkelen van belangrijke vaardigheden van de 21ste eeuw; samenwerken, creativiteit, communiceren, problemen oplossen, kritisch denken en mediavaardigheden. De bibliotheek biedt hierin een omgeving waarin mensen samenkomen, kennis delen en vaardigheden kunnen verwerven. De bibliotheek is een belangrijke schakel in de samenleving waar men zich als individu kan ontplooien. Waar men een leven lang kan blijven leren.

Op wat voor manier komt de bibliotheek straks terug in de Culturele Markthal?
De Culturele Markthal zal een dynamische ontmoetingsplaats worden waar mensen komen om in een inspirerende omgeving kennis en vaardigheden op te doen. Men wordt uitgenodigd om te reageren op thema’s van de samenleving en de stad. De informatiefunctie van de bibliotheek zal in de Culturele Markthal tot uiting komen in thematisch opgebouwd pleinen en door het programmeren van activiteiten gericht op ontmoeting en debat. De bibliotheek zal in mijn ogen terugkomen als het hart van de Culturele Markthal. Iedere Bredanaar kan er terecht om zichzelf te ontplooien.

Wanneer is voor jou de Culturele Markthal, en dan met name het onderdeel bibliotheek, het  meest geslaagd? 
De bibliotheek zal in de Culturele Markthal samen met andere onderdelen van Nieuwe Veste en in samenwerking met andere organisaties in Breda het culturele hart van de stad gaan vormen. De bibliotheek nodigt uit om te lezen, te studeren, cursussen te volgen, rond te hangen en inspiratie op te doen. Het concept is voor mij geslaagd als alle Bredanaars zich thuis voelen in de Culturele Markthal.

Wat denk jij dat de Culturele Markthal voor Breda gaat betekenen?
Ik hoop dat de Culturele Markthal voor Breda een plek gaat zijn waar men komt om kennis en informatie op te doen, komt om zich te ontwikkelen en waar men kunst en cultuur komt opsnuiven. Een plek om heerlijk te komen genieten van de literatuur die hier te vinden is en met elkaar (daarover) in gesprek te gaan. Een bruisende omgeving waar ontmoeting en ontwikkeling centraal staat. Een omgeving waar men zich kan laten verrassen en nieuwe ideeën op kan doen. 

Op welke plek in de Culturele Markthal gaan we jou straks het meeste terug vinden?
Ik zal het meeste terug te vinden zijn in het bruisend hart van de Culturele Markthal; de bibliotheek. Samen met anderen gaan we een omgeving creëren waar men zich kan ontwikkelen, verdiepen en verbreden.

En tot slot de vraag die waarschijnlijk iedereen stelt: Komen de romans terug in de nieuwe bibliotheek?
JAZEKER; de romans komen terug! Het verplaatsen van de romans naar het magazijn is een tijdelijke maatregel die echt alleen voor de verbouwing noodzakelijk is. Als de verbouwing is afgerond en de inrichting van dit prachtige gebouw is voltooid zijn de romans weer op de bibliotheekvloer te vinden. Dan kunnen we weer heerlijk fysiek struinen in de bibliotheek in het centrum van de stad; op zoek naar nieuwe verhalen.