Interview Gertjan Endedijk

'Als in een echte markthal bruist het van levendigheid'

Gertjan Endedijk, directeur bestuurder van Nieuwe Veste, kijkt uit naar de Culturele Markthal. Wat gaat de verandering volgens hem betekenen voor Breda?​

Gertjan vertel, waarom de verbouwing van het pand aan de Molenstraat? 
Er zijn eigenlijk twee belangrijke redenen voor een (ingrijpende) verbouwing van het pand aan de Molenstraat. Ten eerste voldeed ons gebouw steeds minder bij de veranderende dienstverlening van Nieuwe Veste. De vernieuwing in inrichting die je bij veel bibliotheken de afgelopen jaren zag en die ook bij onze stadsdeelbibliotheken zijn ingevoerd, is tot nu toe aan onze hoofdvestiging voorbij gegaan. Gevolg: een steeds ouderwetser wordende bibliotheek, die steeds minder tegemoet komt aan de wensen van de klant van vandaag. Tevens wilden we heel graag dat het gebouw meer de uitstraling zou krijgen van één gebouw voor één organisatie, met een logische indeling, waar je snel de weg kan vinden en waar altijd iets te doen is. Ook was de ruimtelijke scheiding van ons werk op het gebied van de bibliotheek en van het centrum voor de kunsten niet ideaal. Omdat we steeds meer activiteiten ondernemen die beide werkvelden raken, is het logisch dat dat in ons pand ook meer verweven is. 
De tweede reden is dat na 25 jaar een aantal grote onderhoudswerken moesten worden uitgevoerd. Voorbeeld daarvan is het vernieuwen van de technische installaties. Wellicht minder zichtbaar voor ons, maar niet minder belangrijk.

Wat is het idee achter de Culturele Markthal?
Ere wie ere toekomt: het idee van de Culturele Markthal komt oorspronkelijk van Herman Hertzberger, de architect van het gebouw. Toen we een keer over de brug liepen en hij met bewondering alle activiteiten beneden zag, zei hij dat het hem deed denken aan een Zuid-Europese markthal: altijd van alles te beleven, altijd open en een prachtige plek voor onverwachte en geplande ontmoetingen. We hebben daarna dit idee verder vertaald naar ons werk en de inrichting van de benedenste laag.

Wat gaat volgens jou de Culturele Markthal voor Breda betekenen?
In de Culturele Markthal ga je zien dat in onze organisatie de dienstverlening op het gebied van taal, creativiteit en kunst nog nauwelijks ruimtelijk gescheiden is en letterlijk door elkaar heen loopt. Bovendien kom je naast medewerkers van Nieuwe Veste ook andere Bredase organisaties tegen. Als in een echte markthal bruist het van levendigheid. Voor een deel weet je wat je kan verwachten, voor een deel is er ook altijd weer wat nieuws te beleven en te zien. Dus loop je vaak even binnen. Soms om iets te lenen, te leren, voor een afspraak, soms ook om alleen even te kijken.

Op welke plek in de Culturele Markthal gaan we jou straks het meeste vinden?
Oei, dat is een moeilijke vraag. We zeggen van Nieuwe Veste ‘Verras jezelf’ en misschien vind je me straks wel op die plekken waar ik ook het meeste verrast word.

Wanneer is voor jou de Culturele Markthal het meest geslaagd?
Als er dingen gaan gebeuren die we van te voren niet hebben bedacht, maar ontstaan vanuit de plek en de mensen die daar zijn. Als de markthal voor veel Bredanaars een logische plaats wordt om af te spreken, bij te tanken op het gebied van kunst en cultuur. Als ontmoeting en debat daar aan de orde van de dag is, maar vooral: als alle inwoners van Breda zich er thuis voelen.